ČESKY:

Brownie
Přijata do azylu: 28.5.2022
Původ: nalezena v Rumunsku
Váha: 20.5 kg

Pondělní ráno a Brownie šla na procházku! 😱❤️
Teď, když máme zase mnohem méně zvířat a všichni psi trpící dirofilariózou úspěšně podstupují léčbu, máme čas pracovat s našimi plachými zvířaty. Tanja si v pondělí udělala čas navíc a ukázala naší Brownie život za zdmi našeho útulku. Brownie je v našem útulku už 171 dní a ještě nikdy se nikomu nepodařilo odvést ji dál než kousek od naší brány, ale Tanja to se psy umí a Brownie jí brzy uvěřila a následovala ji🦮 Brownie byla od začátku nesmírně plachá, ale doufáme, že bude dělat takové pokroky i nadále. Tanja slíbila, že ji bude brát na další procházky. Brzy bude připravena chodit s dobrovolníky a návštěvníky na procházky❤️.
Držte naší krásné Brownie palce, snad jí brzy začneme hledat domov🐾.

ENGLISH:

Brownie
Entered shelter: 28.5.2022
Origin: found in Romania
Weight: 20.5 kg

Monday morning and Brownie went for a walk!!😱❤️
Now that we have far fewer animals again, and that all dogs suffering from heartworm are successfully undergoing their treatments, we have time to work with our shy animals. Tanja had taken the extra time on Monday to show our Brownie the beautiful life outside our sanctuary walls. Brownie has been at our sanctuary for 171 days now and no one has ever managed to bring her a little further than from our gate, but Tanja has a knack for dogs and Brownie quickly trusted and followed her🦮 Brownie has always been an extremely shy dog, but we hope that she continues to make such progress. Tanja promised to take her on more walks. Soon she will be ready to go with volunteers and visitors for walks❤️
Keep your fingers crossed for our beautiful Brownie, we can hopefully start finding her a home very soon🐾