ČESKY:

Přijat do azylu: 01.10.22
Původ: nalezen v Rumunsku
Váha: 13.65 kg

Nachází se v nové rodině na zkoušku.

ENGLISH:

Entered shelter: 01.10.22
Origin: found in Romania
Weight: 13.65 kg

In foster care with the view to adopt.