ČESKY:

Přijata do azylu: 2. 12. 2022
Původ: nalezena v Mladé Boleslavi
Váha: 3 kg

Emilee hledá nový domov. Je stará přibližně 1 rok. Byla nalezena na hřbitově v Mladé Boleslavi, kde bylo nalezeno mnoho svěřenců Cool Critters 🐱. Momentálně je u své dočaskářky Tei.
Emilee je velmi milá holčička. Miluje pozornost, mazlení a hraní. Je ještě trochu bázlivá a potřebuje čas, aby důvěřovala lidem, ale jakmile se tak stane, je velmi mazlivá. Nemá ráda hlasité zvuky a snadno se vyleká. Ráda se mazlí, ale podle svých vlastních podmínek. V noci je běžné, že se probudíte a najdete ji přitulenou vedle sebe 🥰.
Nemá moc ráda, když ji někdo zvedá, ale často k vám přijde, abyste ji pohladili, a miluje pozornost. Dokonce se ráda nechává kartáčovat. Je velmi hravá a nejraději by si hrála celý den. Její oblíbené hračky, se kterými si hraje, jsou šňůrka od bot a míček. Miluje, když jí házíte míček a ona se za ním honí a běhá. Je to prostě obecně super milá, milující a hravá kočička se zvědavou povahou. Jediný drobný problém, kterého si její dočaskářka všimla, je, že nezná škrabadlo a místo toho se snažila škrábat nábytek, ale pěstounka jí pomáhá naučit se škrábat místo toho sloupek. Je také velmi čistotná a bez problémů používá svůj záchod. 😻😻😻
Pokud si myslíte, že by Emilee mohla být vaším novým členem rodiny, neváhejte nás kontaktovat❣️.
Podmínkou adopce je podepsání adopční smlouvy, jejíž součástí je zaplacení adopčního příspěvku.
Napište nám e-mail a vyplňte náš adopční formulář: https://forms.gle/kR2oDnjYgsPvbSCK7. 💕🐾

ENGLISH:

Entered shelter: 2. 12. 2022
Origin: found in Mlada Boleslav
Weight: 3 kg

Emilee is looking for her furrever home ❣️
Meet Emilee (female, 1 y.o, tabby). She was found at Mlada Boleslav cemetery where many of the Cool Critters 🐱 members were found. Right now she is staying with her foster mom Teah.
Emilee is a very sweet girl. She loves attention, pets and playing. She is still a little timid and needs time to warm up to others but once she does she is very loving. She doesn’t like loud noises and can be startled very easily. She likes to cuddle but on her own terms. In the night it is common to wake up to find her cuddled up beside you 🥰
She doesn’t really enjoy to be picked up but she will come over to you to be petted often and loves attention. She even likes to be brushed. She is very playful and would love to play all day. Her favorite toys to play with are a shoestring and a ball. She loves when you throw the ball for her and she gets to run and chase after it. She is just in general a super sweet, loving, and playful kitty with a curious personality. The only slight issue her foster mom noticed is that she doesn’t understand the scratching post and instead tried to scratch the furniture but her foster mom is helping her to learn to scratch the post instead. She is very clean as well and uses her litter box with no problem. 😻😻😻
If you think Emilee can be your purrfect family member, do not hesitate to contact us❣️
The conditions of adoption are signing an adoption contract, which includes to pay an adoption donation.
Please message us on facebook or send us an email which will highlight your interest and complete an adoption application here https://forms.gle/kR2oDnjYgsPvbSCK7. 💕🐾