ČESKY:

Přijata do azylu: 1.12.2022
Původ: vězení poblíž Milovic
Váha: 2.7 kg

Mimosa. Čipovaná, očkovaná, FIV FeLV negativní a brzy bude kastrovaná.
Mimosa je úžasné kotě. Je ráda mezi lidmi, ráda se mazlí a je velmi hravá (jak se na její věk sluší a patří). Je velmi milá. Protože je to kotě, ideálně bychom pro ni chtěli, aby šla do domova s další přátelskou kočkou, aby si mohly dělat společnost, hrát si spolu, když jste mimo domov. Pokud ale stále pracujete z domova, další kočka není nutností 😌.
Mimosa je také velmi chytrá kočička, když něco chce nebo se jí to nelíbí, dá jasně najevo své hranice. Většinou mňoukáním. Člověku, kterého má ráda, dává pusinky 😽 a bude za vámi chodit.
Mimosa se dobře snáší se psy, pokud jsou klidní a respektují její prostor. 🥰
Pokud si myslíte, že by se tento malý kočičí poklad mohl stát součástí vaší rodiny, vyplňte prosím žádost o adopci na níže uvedeném odkazu a kontaktujte nás 😻.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBJDe21FxsTl0aYDAw5TQm9gfvKTC-N-Hl_x5moz9v_J5prA/viewform

ENGLISH:

Entered shelter: 1.12.2022
Origin: prison near Milovice
Weight: 2.7 kg

Meet Mimosa 😻 a very affectionate and sweet 7 months old kitten 🐾
She is microchipped, vaccinated, FIV FeLV negative and soon to be castrated.
Mimosa is a wonderful kitten. She loves being around people, loves cuddling and is quite playful (like she should be for her age). She is one of the softest cats you’ll ever meet. Since she is a kitten we would ideally like for her to go into a home with another friendly cat so they could keep each other company, play together while you’re out of home. But if you’re always working from home, another cat is not a must.😌
Mimosa is a very smart kitten too, when she wants something or if she doesn’t like it she will clearly state her boundaries. Mostly with meowing. She gives kisses 😽 to the person she loves and will follow you around.
Mimosa is good with dogs as long as they are calm and respect her space. 🥰
If you think this little treasure of a girl could be part of your family, please fill out an adoption application on the link below and contact us 😻

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBJDe21FxsTl0aYDAw5TQm9gfvKTC-N-Hl_x5moz9v_J5prA/viewform