ČESKY:

Přijat do azylu: 13.7.2023
Původ: z Kataru
Váha: 4.3 kg

Náš milý GIL hledá dočasnou péči!!!🏠
Jsme samozřejmě otevřeni i žádostem o jeho adopci 💜.
Tomuto krásnému kocourkovi z Kataru je 1 rok, je čipovaný, kastrovaný, očkovaný a testovaný na FIV a FeLV s negativním výsledkem. Chce být jedinou kočkou v domácnosti. Gil je slepý, ale jakmile se zorientuje v novém místě, pohybuje se jako normální kočka. Kromě slepoty je to zdravý a hravý kocourek.
Gil je velmi mazlivý a veselý kocour 😻 Zbožňuje lidi a skvěle se snáší s dětmi, ale pozor, rád rozdává kousnutí z lásky. Gil zoufale potřebuje lidskou pozornost, to je také důvod, proč hledá dočasnou péči nebo dokonce nový domov.🐾 Gila šikanují ostatní kočky, tudíž není velkým fanouškem jiných koček, takže potřebuje být doma kočičím jedináčkem. Gil má ale rád psy.🐶
Pokud se Gil dotkl vašeho srdce a můžete mu poskytnout dočasnou péči nebo domov, pak si pospěšte a kontaktujte nás. 🐾🐾😻

Formulář dočasné péče:
https://forms.gle/D5ZfzUMxim1Xko8s5

Adopční formulář:
https://forms.gle/kR2oDnjYgsPvbSCK7

ENGLISH:

Entered shelter: 13.7.2023
Origin: from Qatar
Weight: 4.3 kg

Our lovely GIL is dearly looking for a foster home!!🏠
We are of course also open to adoption requests for him.💜
This beautiful boy from Qatar is 1 year old, he is microchipped, castrated, vaccinated and tested negative for FIV and FeLV. He wants to be the only cat at home. Gil is blind, but once he figures out a new place, he moves around like a normal cat. Apart from his blindness he is a super healthy and playful cat.
Gil is a super affectionate and happy boy.😻 He adores people and he is great with children, but careful he is a big fan of giving love bites. Gil is desperately looking for human attention, this is also the reason why he is looking for a foster home or even a home.🐾 Gil gets bullied by other cats, consequently he isn’t a big fan of other cats, so he needs to be the only cat at home.😼Gil is likes dogs though.🐶
If Gil touched your heart and you can provide him with a nice foster home or a home, then hurry up and fill out either a foster or an adoption application and contact us. 🐾🐾😻
foster application
https://forms.gle/D5ZfzUMxim1Xko8s5

adoption application
https://forms.gle/kR2oDnjYgsPvbSCK7