ČESKY:

Přijata do azylu: 9.10.2023
Původ: Mladá Boleslav
Váha: 3 kg

Přivítejte prosím Vanillu v rodině Cool Critters 😍 Vanilla byla nalezena v paneláku v Mladé Boleslavi, kde ji tři měsíce krmila hodná paní. Paní nám řekla, že si myslí, že Vanille zemřel majitel a rodina ji nechala napospas nebo se její majitelé odstěhovali 😭 Vanilku měl evidentně někdo rád, protože je to ta nejmilejší, nejtišší kočička, která si velmi užívá pozornost. Nedokážeme pochopit, proč někteří lidé věří, že kočka “patří k domu” a nechá se tam osamocená, když se majitelé přestěhují. Kočky jsou přece členy rodiny! Tohle se stalo i našim svěřencům Matýskovi a Sherbet, takže víme, že se to stává 😞.
Vanilla se týden schovávala, když k nám přišla, ale teď už se osmělila a je vděčná za teplé místečko na spaní a spoustu pozornosti 😍

ENGLISH:

Entered shelter: 9.10.2023
Origin: Mladá Boleslav
Weight: 3 kg

Please welcome Vanilla to the Cool Critters family 😍 Vanilla was found in a block of flats in Mlada Boleslav where a kind lady fed her for three months. The lady told us that she thinks Vanillas owner had died and the family left her to fend for herself or the owners moved 😭 Vanilla was clearly loved by someone as she is the sweetest, quietest kitty that just loves attention. We don’t understand why in this country some people believe the cat ‘belongs to the house’ and left behind when the owners move. Cats are members of the family! This also happened to Matysek and Sherbet so we know it happens 😞
Vanilla hid for a week when she first came but now she is out and about and grateful for a warm place and plenty of attention 😍